Bemutatkozás

“A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Küldetésünk:
  • Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk.
  • Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.
  • Fontos pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése.
  • Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: pedagógusoknak a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése.

Amit tudni érdemes rólunk:

2009-ben, majd 2012-ben is elnyertük az ÖKO ISKOLA címet. A környezettudatos gondolkodást gyakorlati foglalkozások keretében az év során sokféle tevékenységünkbe beépítjük.

Akkreditált tehetségpontként működünk 2019-től. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél hamarabb felismerjük a tehetséges, jó képességű gyerekeket. A tehetséges tanulók számára tanórán kívüli foglalkozásokat indítunk: tantárgyi szakkörök, énekkar, rajz szakkör, barkács, környezetvédelem, számítástechnika, sport és média.

Kiemelten foglalkozunk a művészeti neveléssel, rajz szakkörre járó diákjaink sikeres pályázatokkal öregbítik iskolánk hírnevét.

2019-2020-as tanévtől az Oktatási Hivatal bázisintézményévé váltunk, a vizuális nevelés a hátránykompenzáció jegyében jó gyakorlatunkkal.

Fontos feladatunknak tartjuk a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanítványaink fejlesztését, megsegítését. Iskolánk saját gyógypedagógusa és fejlesztő pedagógusa integráltan foglalkozik a gyerekekkel, jól felszerelt fejlesztő szobában.

Iskolánk részt vett az Erasmus+ programban, ahol a projektek során 6 ország tanulóinak van lehetősége nyelvi kompetenciáikat fejleszteni.

Minden évben sikeresen pályáztunk a Határtalanul programra, melynek keretében határon túli magyar lakta településeket meglátogatva 7. osztályos diákjaink magyarságunk gyökereit, a magyar kultúránk részét ismerhetik meg 1-1 hetes tanulmányi út alatt.

Leendő elsős tanítványaink számára játékos iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk. A szülők számára pedig lehetőség lesz nyílt órákon részt venni. Az Ovi-Suli és a Nyílt nap időpontjairól bővebb tájékoztatót az Iskolába készülök! alatt találnak.

Iskolánk vezetősége

Koncz Annamária – intézményvezető

email: vezeto.varkerti@gmail.com

Dobos Andrea – tagintézmény-vezető

06 30/811-3919 vagy 06 88/582-291

Iskolánk elérhetőségei:

Várpalota, 8100 Tési út 3/b.

email: vasarhelyia8100@gmail.com

Telefon: 06/88-582-290

facebook: vasarhelyiandrastagiskola