Hírek, aktualitások

Tájékoztató a március 9-től életbe lépő digitális munkarendről

Tisztelt szülők!

Március 9-től március 31-ig digitális munkarendben folytatjuk tovább a tanítást. Húsvéti szünet április 1-6. között lesz.

A legújabb rendelet szerint felügyeletet az alábbi módon tudunk iskolánkban biztosítani:

A szülő, törvényes képviselő KÉRELMÉRE biztosítanak az, iskolák gyermekfelügyeletet, tehát az NEM AUTOMATIKUS. A kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani. A kérelmet elektronikus formában is be lehet nyújtani a vasarhelyia8100@gmail.com email címre.
A kormányrendelet értelmében azon szülők gyermekének lehet elsősorban gyermekfelügyeletet biztosítani, akik dolgoznak, illetve bármilyen formában a védekezésben részt vesznek. Erre tekintettel a kérelembe annak INDOKÁT is le kell írni. A járvány az oktatási intézményekben is terjed, ezért kérjük, hogy tényleg csak azok kérjék a gyermekfelügyeletet, akik más módon nem tudnak gondoskodni gyermekük felügyeletéről. A kérelemben jelöljék meg, hogy melyik napokon hánytól hányig kérik a felügyeletet. Az igényeket legkésőbb március 8. hétfő 10.00 óráig tudják leadni!

Az étkezést a szülőknek kell igényelni a szokásos telefonszámon (06 88 745 972) az Önkormányzat Intézményüzemeltetési Szervezeténél. Március 8. hétfőre még nem tudnak étkezést biztosítani!

Az új Kormányrendelet kötelező maszkhasználatot ír elő március 8-tól szabadtéren is. Így az ügyeletben lévő gyerekeken mind a tanteremben, mind az udvaron kötelező lesz a maszk használata.

Március 8-án, hétfőn tanítás nélküli munkanap lesz, a tanulás kedden, március 9-én fog elkezdődni digitálisan. A tanórák, és a feldolgozandó tananyag küldése, leadása az eddigi órarend szerint fog történni, azonban a több családot érintő ütközések elkerülése érdekében az online órák időpontjai változhatnak. Március 8-án tesszük közzé az online órák órarendjét honlapunkon. Amennyiben technikai gondjuk akad, kérjük, jelezzék az osztályfőnököknek.

Digitális munkarend esetére érvényes intézményi protokollunkat itt találják: http://vasarhelyisuli.hu/?p=501

Kérjük a szülőket, hogy a Kréta tanulói illetve gondviselői fiókot naprakészen kövessék, hiszen itt fogják megkapni a tanulók a tananyagot, az elvégzendő feladatokat, a házi feladatot és a határidőket.

Az online órák és a digitális munkarendben való tanítás a Kréta Digitális Kollaborációs Térben, illetve Skype-on fog megvalósulni, erről az osztályfőnökök, illetve a szaktanárok adnak majd tájékoztatást a már használt üzenetküldési platformokon. Az online órákon kötelező a részvétel, csak igazolt hiányzással tudjuk elfogadni a távolmaradást.

Kérjük, hogy a pedagógusok által kiadott feladatokat határidőre készítsék el a gyerekek, sajnos ebben a három hétben nem tudunk türelmi időt adni (nem úgy, mint a tavaszi bezárásnál), hiszen így is nagy a tanulók lemaradása. Tudjuk, hogy ez megint nagy terhet ró a családokra és a szülőkre, de a gyerekek érdekében most nem engedhetjük el a kezüket. Az Önök terheit enyhítően a digitális munkarendben a fő tantárgyakra fektetünk nagyobb hangsúlyt, a készségtantárgyaknál a tananyagot minimálisra csökkentjük, a számonkérést is megpróbáljuk az áprilisi, már személyes oktatás időszakára szervezni. Ugyanakkor a 3 hét alatt online óra, 1-1 visszaküldendő feladat ezekből a tantárgyakból is várható.

Iskolapszichológus segítségét kérhetik messengeren (Galambos Andrea), időpontkérés délelőtti órákban.

Bármilyen kérdéses esetben a szaktanárt, illetve az osztályfőnököt keressék az általuk megadott elérhetőségeken. A Kréta Üzenetek menüpontban a tagintézmény-vezető és minden pedagógus elérhető.

A március 12-ére meghirdetett fogadóórákat is digitálisan tartjuk. A pedagógus által megadott email címen, illetve Kréta üzenetekben tudják kollégáinkat elérni, sajnos telefonos megbeszélésre most nincs lehetőségünk.

Minden tanuló hazavitte a felszerelését, tankönyveit, hétfőn (március 8-án) van lehetőségük az esetleg elmaradt felszereléseket hazavinni. Telefonon tudnak időpontot kérni: 06 88 582 290

8. osztályosokat érintő középiskolai beiratkozást érintő információk:

Kérjük, hogy a kiválasztott középiskolák honlapjait kövessék figyelemmel a naprakész információkért. A szóbeli vizsgák, elbeszélgetések módjai és időpontjai a középiskolák honlapján lesznek közzétéve.

A középiskolák március 22-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulói adatlapokat iskolánkban március 23-24-én lehet módosítani. A módosított tanulói adatlapokat március 25-ig kell küldenünk az Oktatási Hivatalba. Utána már nincs mód módosításra. Minden esetben Péter bácsit keressék ez ügyben.

Nagyon reméljük, hogy ezen szigorítások, bezárás mellett a járvány terjedése lassítható, és újra találkozhatunk a gyerekekkel áprilisban. Mindannyiunknak nehéz ez a helyzet, de ha közösen összefogunk, akkor a gyerekek fejlődése nem torpan meg, nem lesz nehéz a visszaállás a hagyományos oktatási formára.

Jó egészséget és kitartást kívánunk az elkövetkező 3 hétre!

A Vásárhelyi András Tagiskola nevelőtestülete

Leave a comment