A Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézménye vagyunk

A Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézménye vagyunk

Lőkös Laura tanítónk kimagasló tehetséggondozó munkájának köszönhetően a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményévé váltunk a 2019/2020-as tanévre.

Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. A projekt hozzájárul, a köznevelési intézmények országos szintű művészetpedagógiai módszertani megújításához, művészeti eszköztáruk bővítéséhez. A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.
A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudására építve, illetve számos más művész pedagógus bevonásával kidolgozásra kerültek új, gyakorlatban hasznosítható képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

A projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, az egyetem által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk által kiválasztott szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben, valamint a szakkörökben, szabadidős tevékenységek során.

A gyerekek a rajz órák és rajz szakkörök keretében ismerkedhetnek meg az alapfokú művészetoktatás módszertani fejlesztéseivel a kidolgozott mintaprogramokkal. Kipróbálhatják a képző-és iparművészet, grafika-festészet eszközeit, technikáit.

Az együttműködés során végzett tevékenységek támogatásához az egyetem egy-egy a foglalkozásokat, illetve programszervezést segítő eszközcsomagot is eljuttatott iskolánknak.

A projekt keretében több tanórán kívüli, művészetpedagógiai munkát támogató rendezvény megvalósítására lesz lehetőségünk. Az első rendezvényünk e keretek között, a Vásárhelyi András napok alatt megvalósult gyermekrajz kiállítás, amelyre számos érdeklődő eljött, illetve a Thuri György gimnázium rajzszakkörösei és pedagógusa is.

Jó gyakorlatunk alapja a széleskörű rajztechnikák, módszertanok alkalmazása, ötvözése, melyeket személyre szabva alkalmaznak a pedagógusok. Titkunk az, hogy minden korosztályhoz tudunk olyan technikákat javasolni, amelyben szívesen dolgoznak a gyerekek. A vizuális nevelés elengedhetetlen lépésének tartjuk, hogy mindig többször és többféle módon ismertetjük az ábrázolni kívánt tárgyat. Egészen kis kortól sikerélményhez juttatjuk a gyerekeket azáltal, hogy megtanítjuk őket a kompozíciók helyes felvázolására, a színek használatára, illetve a rajzeszközök helyes használatára.

J.K.Rowling Az Ickabog című könyvének díjnyertes illusztrátorai iskolánk 3 tanulója

Mészáros Imréné nyugdíjas rajztanár az iskola megalakulása óta magas színvonalú vizuális nevelést, rajzórákat szervezett. Számtalan diákunk tett sikeres felvételit különféle művészeti tagozatú gimnáziumokba. Alsó tagozaton Lőkös Laura 3. éve vette át a kiemelt rajzoktatást tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben, 2 tanévben is szervezett művészeti napközis tábort iskolánk tanulói számára.

Leave a comment