Az iskolaérettség kritériumai

Az iskolaérettség kritériumai

Testi, biológiai alkalmasság

 1. Hat éves korára egy gyermek kb. 110-120 cm magas és 20 kg. – bírja el a táskáját
 2. Alakváltozás Pocakos kisgyerekből nyúlánk gyermek lesz
 3. Fogváltás Ez az idegrendszer megfelelő érettségéről nyújt tájékoztatást.
 4. Jó egészségi állapot, jó fizikai erőnlét Az iskolatáska cipelése és az egy helyben ülés miatt fontos.
 5. Testi szükségletei kielégítését késleltetni és irányítani képes (evés, ivás, önálló wc használat)
 6. Egyértelműen eldönthető a gyermek jobb- vagy balkezessége (ezen kívül fontos arra is figyelni, hogy a gyermeknek ugyanaz a lába, szeme és füle-e a domináns, amelyik kezével a ceruzát használja).
 7. Mozgása összerendezett Nem okoz neki gondot a lábujjhegyen-, sarkon- vagy külső talpélen járás, a páros vagy fél lábon ugrálás vagy a fej emelgetése hason- vagy háton fekvés közben. Ezen mozgások pontatlan, hibás kivitelezése szintén idegrendszeri éretlenségre utal.
 8. Finommozgása összerendezett Képes a váll, a csukló, az ujjak független mozgatására. Ügyesen fogja a ceruzát, tud cipőt kötni, jól használ olyan eszközöket, mint pl. az olló, vagy az evőeszközök.
 9. Jó az egyensúlyérzéke. Pótkerék nélkül biciklizik, egyedül hajtja a hintát.

Értelmi és képességbeli alkalmasság

 1. Tiszta beszédhang Folyamatosan, gazdag szókinccsel, a nyelvtani szabályok használatával fejezi ki magát. Esetleges beszédhibájával, annak korrigálásával kapcsolatban érdemes kikérni az óvodai logopédus véleményét.
 2. Figyelme tartós Az iskolába készülő gyerek legalább 20 percig legyen leköthető rajzolással, feladatlappal. A gyereknek feladatvégzése során ne legyen már szüksége állandó külső kontrollra, figyelmeztetésre. Annak a gyermeknek, akinek nehéz összpontosítania, figyelme könnyen elkalandozik sokkal nehezebb lesz az órán való odafigyelés és az ismeretek megszerzése is.
 3. Nem okoz neki gondot versek, rövid mesék megtanulása és elmondása Emlékezetében mind a befogadás, mind a tanultak későbbi felidézése elvárható tőle. Tehát rövid- és hosszú távon is emlékeznie kell mind látott, mind pedig csak szóban közölt információkra
 4. Gondolkodása Felismerje a rész-egész viszonyát, képes legyen a lényeg kiemelésére, összefüggések meglátására, következtetések levonására, ítéletalkotásra.
 5. Alak-háttér megkülönböztetése Ez azt is jelenti, hogy el tud vonatkoztatni a zavaró körülményektől és ki tudja választani a számára fontos információt.
 6. Kialakult testséma      Ismeri saját testét, biztonsággal tájékozódik rajta: tisztában van testrészei nevével és helyével.
 7. Tájékozódás   a térben és a síkban, tisztában van az irányokkal (fent, lent, előtt, mögött, között, felé, bal, jobb, stb.) Ez fontos lesz a későbbiekben például a p-b, d-b betűk felismerésében, megkülönböztetésében, az írás és olvasás irányának kialakításában.
 8. Monotónia tűrés  Képes soralkotásra, sorminta folytatására.
 9. Számolás         Tízes számkörben eszközzel biztonságosan számol. Ismeri a kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmát, tudja azt hogy a két kezén 10 ujj van.
 10. Ismeretei  Széleskörű ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról. Ismeri a személyes adatait: családtagjai nevét, lakhelyét. Tisztában van az évszakok, a napok, és napszakok nevével, azok váltakozásával.

Pszichés és szociális alkalmasság

 1. Rákészülés      A gyermek várja az iskolát, készül rá, és ez a játékában, tevékenységében is megjelenik.
 2. Érzelmileg kiegyensúlyozott   Nincsenek düh kitörései, megnyugtatható, szóra hallgató
 3. Szabálytudat   Alkalmazkodik a szabályokhoz. Ezzel együtt nő a fegyelmezettsége, majd a figyelme is.
 4. Társas kapcsolatok     Képes megfelelő kapcsolatok kialakítására mind felnőttekkel, mind gyerekekkel. Igénye van arra, hogy közösségben legyen, és hogy oda be tudjon illeszkedni. Vannak barátai, és képes a közösség szabályaihoz igazodni.
 5. Kitartás – együttműködés – feladattudat Együttműködik és kitartó a feladatok elvégzésében: nem hagyja őket félbe. Kialakult a feladattudata. Megérti, hogy bizonyos feladatokat akkor is el kell végeznie, ha nincs hozzá kedve, fáradt vagy szívesebben játszana.
 6. Önfegyelem     Szükségleteit, akaratát képes késleltetni: nem akar mindent azonnal, tud várni. Vagy például mozgási igényét legalább olyan mértékben képes kordában tartani, hogy ez a feladathelyzetekre és a fegyelmezettségre ne legyen negatív hatással.
 7. Kudarctűrés   Szembe tud nézni azzal, hogy valami nem sikerül rögtön. Nem veszíti el a kedvét, ha valamit ki kell javítania. Mer és akar újra és újra hozzáfogni egy-egy feladathoz. Nem esik kétségbe, ha nem az övé a legszebb rajz, vagy a legtökéletesebb munka
 8. Irányítható      Elfogadja a felnőtt irányítását, szót fogad neki. Képes rá, hogy a felnőtt (a tanító) által kijelölt tevékenységet előbbre valónak tekintse minden más tevékenységnél. Ugyanakkor bizalommal fordul a felnőtt felé, és segítséget kér, ha arra van szüksége.

Az iskolára való felkészítésben hogyan segítsen a szülő?

 1. Sok közös játékkal, sok mozgással a szabad levegőn
 2. Napi rutin kialakításával és betartásával
 3. Megfelelő mennyiségű alvásidő biztosításával
 4. Egyértelmű szabályok lefektetésével
 5. Sok dicsérettel
 6. A hibák megbeszélésével, biztatással
 7. Következetességgel – a szülő döntsön, ne a gyerek!
 8. Nagyon sok beszélgetéssel, türelmes meghallgatással
 9. Minden esti meseolvasással
 10. A reggeli napindítás legyen nyugodt
 11. Legyen a készülődés üzenete: „ iskolába járni jó, élvezd!”
 12. Ne rémísszük a gyereket az iskolával, meséljenek spontán saját iskolás éveik örömteli emlékeiről
 13. Otthoni feladat meghatározásával- pl. ágyazzon be, rakja el a játékait, ruháit
 14. Az előkészületekbe vonják be a gyermeket- ismerje meg eszközeit
 15. Válaszoljanak őszintén a gyermek kérdéseire
VÁR A VÁSÁRHELYI SULI!

További információkat iskolánkról, és az Iskolába készülök felkészítő programról iskolánk honlapján (vasarhelyisuli.hu) Beiratkozás menüpont alatt találnak. Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzánk bizalommal: vasarhelyiandrastagiskola@gmail.com

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó információkat itt találják: http://vasarhelyisuli.hu/?p=243

Örömteli iskolavárást és izgalmas készülődést kívánunk!

Őri Erika leendő első osztályos tanító és iskolánk alsós munkaközössége

Leave a comment