Örökös ökoiskola címet nyert a Vásárhelyi!

Örökös ökoiskola címet nyert a Vásárhelyi!

Nagy büszkeséggel hirdetem, hogy iskolánk 2022. márciusában elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet!

“Ökoiskola címmel azokat a köznevelési intézményeket ismeri el Magyarország Kormánya, amelyek pedagógiai programjukban deklaráltan, rendszerszinten, a mindennapos nevelés-oktatás, valamint az iskola működtetésének szerves részeként foglalkoznak az egészség- és környezettudatosság témájával, és kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóságra nevelés ügyének. A fenntarthatóság értékeit a pedagógusok személyes példamutatásán, valamint az intézmény környezetbarát működtetésén keresztül is közvetítik a tanulók számára, aktív közreműködésre, cselekvésre bátorítva őket. Az ökoiskoláknak ezáltal kiemelten fontos szerepük van a Kárpát-medence természeti és épített környezeti értékeinek a megőrzésében.”

Iskolánk 2015-től működik ökoiskolaként, folyamatosan megújítottunk. Pedagógusaink és diákjaink környezettudatos szemlélete, a sok-sok fenntarthatóságot elősegítő program és nevelési célok, valamint az iskola közösségének együttműködése tette lehetővé, hogy elnyertük az örökös ökoiskola címet. Ehhez méltóan fogjuk továbbra is tanulóinkat a környezetvédelemre, fenntarthatóságra nevelni.

Fűszer – és növénykertünk, közismert nevén a Manókert kapcsolódott be – jelképesen (festett kavics képében) – az ország örökös ökoiskolái sorába.

Hálásan köszönöm az eddigi munkát, erőfeszítést! Büszkék lehetünk e rangos elismerésre!

Dobos Andrea

tagintézmény-vezető