Tájékoztatás hitoktatásról

Tájékoztatás hitoktatásról

Tisztelt szülők!

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül.
A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános iskolai beiratkozás időpontja.

Iskolánkban lehetőségük van katolikus és evangélikus hitoktatást választaniuk. Az egyházak által küldött tájékoztató anyagokat most közzétesszük.

Kérjük Önöket, hogy a múlt héten kiosztott igénylőlapokat mielőbb küldjék vissza. Amennyiben módosítani szeretnének, április elejéig megtehetik. A hit-és erkölcstan órákkal párhuzamosan tartjuk az etika órákat, amelyeket alsó tagozaton az osztályfőnökök, felsőben pedig Péter bácsi tart.

Evangélikus hittan tájékoztató:

https://hitoktatas2.lutheran.hu/bemutato-videofilmek/

https://evangelikus-hittan.netlify.app/

Római katolikus hittan tájékoztató:

Leave a comment