Bemutatkozás

“A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Küldetésünk:
  • Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk.
  • Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.
  • Fontos pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése.
  • Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: pedagógusoknak a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése.

Amit tudni érdemes rólunk:

2009-ben, majd 2012-ben is elnyertük az ÖKO ISKOLA címet. A környezettudatos gondolkodást gyakorlati foglalkozások keretében az év során sokféle tevékenységünkbe beépítjük.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél hamarabb felismerjük a tehetséges, jó képességű gyerekeket. A tehetséges tanulók számára tanórán kívüli foglalkozásokat indítunk: tantárgyi szakkörök, énekkar, rajz szakkör, barkács, környezetvédelem, számítástechnika, sport és média.

Kiemelten foglalkozunk a művészeti neveléssel, rajz szakkörre járó diákjaink sikeres pályázatokkal öregbítik iskolánk hírnevét.

Fontos feladatunknak tartjuk a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanítványaink fejlesztését, megsegítését. Iskolánk saját gyógypedagógusa és fejlesztő pedagógusa integráltan foglalkozik a gyerekekkel, jól felszerelt fejlesztő szobában.

Iskolánk részt vett az Erasmus+ programban, ahol a projektek során 6 ország tanulóinak van lehetősége nyelvi kompetenciáikat fejleszteni.

Leendő elsős tanítványaink számára játékos iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk. A szülők számára pedig lehetőség lesz nyílt órákon részt venni. Az Ovi-Suli és a Nyílt nap időpontjairól bővebb tájékoztatót a Beiratkozás menüpont alatt találnak.

Iskolánk vezetősége

Koncz Annamária – intézményvezető

Dobos Andrea – tagintézmény-vezető

Elérhetőségeink:

email: vasarhelyia8100@gmail.com

Telefon: 06/88-582-290

Tagintézmény-vezető: 06/30-811-3919

facebook: vasarhelyiandrastagiskola