Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2021-2024

A „Hátránykompenzáció a rajzoktatás lehetőségeivel tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben” című  jó gyakorlat bemutatása

A Vásárhelyi András Tagiskola Várpalota egyik városrészében található, lakossági összetételét nézve nem az elit környék, de nem is a leghátrányosabb körzet. Tanulóink összetétele évek óta nagyjából a városi iskolák összetételével megegyező, azonban sok (legalább 14% körüli) a sajátos nevelési igényű illetve a tanulási/magatartási zavarral küzdő gyermekek száma. Hátrányos helyzetű gyermek minden tanévben van, arányuk kevesebb, mint 10%. A továbbtanulási mutatóink és kompeteciaméréseken elért eredményeink alapján láttuk, hogy a tanulmányaikban kevésbé sikeres tanulóink rajz béli képességeiknek kibontakoztatása fontos feladatunk, lehetőséget adva számukra arra, hogy sikerélményhez jussanak, ezáltal kompenzálva a tanulási kudarcokat.

Éppen ezért tudjuk hasznosítani L.Ritók Nóra vizuális tanításmódszerét, és átalakítva a mi viszonyainkra hasznosítani, és kialakítani a „Hátránykompenzáció a rajzoktatás lehetőségeivel tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben” nevű jó gyakorlatunkban. E gyakorlatunk során a felső tagozatban próbáljuk csökkenteni a lemorzsolódás arányát. Intézményünkben 17-22% közül mozog a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya, sajnos a 2018/2019-es tanévben ez az arány megugrott, egészen 32%-ig a II. félévben. Éppen ezért az idei tanévtől megpróbáltuk azokat a felsős tanulókat is bevonni a művészeti különóráinkra, akik lemorzsolódással veszélyeztetettek. Az idei tanév I.félévében 24%-os a lemorzsolódási arányunk, amely jelentős csökkenést mutat.

Ezért fontos számunkra, hogy már alsó tagozaton e jó gyakorlattal megpróbáljuk a lemorzsolódás esélyét csökkenteni a rajzoktatásban elért képességkibontakoztatással.

A projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, az egyetem által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk által kiválasztott szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben, valamint a szakkörökben, szabadidős tevékenységek során.

A gyerekek a rajz órák és rajz szakkörök keretében ismerkedhetnek meg az alapfokú művészetoktatás módszertani fejlesztéseivel a kidolgozott mintaprogramokkal. Kipróbálhatják a képző-és iparművészet, grafika-festészet eszközeit, technikáit.

Az együttműködés során végzett tevékenységek támogatásához az egyetem egy-egy a foglalkozásokat, illetve programszervezést segítő eszközcsomagot is eljuttatott iskolánknak.

A projekt keretében több tanórán kívüli, művészetpedagógiai munkát támogató rendezvény megvalósítására lesz lehetőségünk. Az első rendezvényünk e keretek között, a Vásárhelyi András napok alatt megvalósult gyermekrajz kiállítás, amelyre számos érdeklődő eljött, illetve a Thuri György gimnázium rajzszakkörösei és pedagógusa is.

Jó gyakorlatunk alapja a széleskörű rajztechnikák, módszertanok alkalmazása, ötvözése, melyeket személyre szabva alkalmaznak a pedagógusok. Titkunk az, hogy minden korosztályhoz tudunk olyan technikákat javasolni, amelyben szívesen dolgoznak a gyerekek. A vizuális nevelés elengedhetetlen lépésének tartjuk, hogy mindig többször és többféle módon ismertetjük az ábrázolni kívánt tárgyat. Egészen kis kortól sikerélményhez juttatjuk a gyerekeket azáltal, hogy megtanítjuk őket a kompozíciók helyes felvázolására, a színek használatára, illetve a rajzeszközök helyes használatára.

Mészáros Imréné nyugdíjas rajztanár az iskola megalakulása óta magas színvonalú vizuális nevelést, rajzórákat szervezett. Számtalan diákunk tett sikeres felvételit különféle művészeti tagozatú gimnáziumokba. Alsó tagozaton Lőkös Laura 3. éve vette át a kiemelt rajzoktatást tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben, 2 tanévben is szervezett művészeti napközis tábort iskolánk tanulói számára.

Kapcsolattartó:

Dobos Andrea tagintézmény-vezető

Cím: Vásárhelyi András Tagiskola Várpalota, 8100 Tési út 3/B.

Email: vasarhelyia8100@gmail.com

Tel.: 06 30 811 3919